نام علمی : نام سنتی :
نام محلی : منطقه رویش :
تیره : مرتب سازی بر اساس:
جنس :
نام علمی : Ononis spinosa L شماره هرباریومی :
نام سنتی : نام مترادف :
نام محلی : تاریخ جمع آوری :
منطقه رویش : مختصات جمع آوری :

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید
نام علمی : تست نام علمی شماره هرباریومی : TF-9865
نام سنتی : تست نام سنتی نام مترادف : تست مترادف
نام محلی : تست نام محلی تاریخ جمع آوری : 1395/12/11
منطقه رویش : تست منطقه رویش مختصات جمع آوری : تبریز

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید