نام علمی : نام سنتی :
نام محلی : منطقه رویش :
تیره : گونه :
جنس : مرتب سازی بر اساس:
نام علمی : Ononis spinosa L
نام سنتی :
نام محلی :
منطقه رویش :
برای مشاهده جزئیات کلیک کنید