نام علمی : نام سنتی :
نام محلی : منطقه رویش :
تیره : مرتب سازی بر اساس:
جنس :
نام علمی : Acanthus dioscoridis L شماره هرباریومی : 355
نام سنتی : نام مترادف :
نام محلی : تاریخ جمع آوری : 1392/03/15
منطقه رویش :
مختصات جمع آوری : آذربایجان غربی: پیرانشهر، روستای جلدیان
جمع آوری کننده : عبدالرحمن خضری و معروف رسولی

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید
نام علمی : Acer campestre L. شماره هرباریومی : 358
نام سنتی : نام مترادف :
نام محلی : تاریخ جمع آوری : 1395/05/30
منطقه رویش :
مختصات جمع آوری : آذربایجان شرقی: سه راهی مرزرود به طرف وایقان (پیچ جاده)، منطقه عمومی آق داش
جمع آوری کننده : ناظمیه وطالبپور

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید
نام علمی : Acer cappadocicum Gled شماره هرباریومی : 359
نام سنتی : نام مترادف :
نام محلی : تاریخ جمع آوری : 1391/03/18
منطقه رویش :
مختصات جمع آوری : آذربایجان شرقی: ورزقان، ملک طالش، پای کوه آندول، منطقه جنگلی، حاشیه جنگل، 1878متر N38 42.228 E46 33.998
جمع آوری کننده : ناظمیه، طالبپور

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید
نام علمی : Acer monspessulanum L شماره هرباریومی : 356
نام سنتی : نام مترادف :
نام محلی : تاریخ جمع آوری : 1391/07/13
منطقه رویش :
مختصات جمع آوری : آذربایجان شرقی: اهر به مشکین، بعد ازدوراهی بهل-فندقلو، مسیر بهل، 1492 متر N38 22.380 E47 17.067
جمع آوری کننده : ناظمیه

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید
نام علمی : Acer palmatum Thunb شماره هرباریومی : 357
نام سنتی : نام مترادف :
نام محلی : تاریخ جمع آوری : 1393/02/18
منطقه رویش :
مختصات جمع آوری : مازندران: شهر نمک آبرود
جمع آوری کننده : امیر رشیدی

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید
 
12345678910...