کارشناسان هرباریوم


 زهرا اسکندری
تلفن :  33372250-041
ایمیل: eskandari_z88@yahoo.com

سوابق و تواناییهای تحصیلی و علمی:
1-کارشناسی شیمی کاربردی
سال 81 دانشگاه تبریز دانشکده شیمی
2-کارشناسی ارشد شیمی آلی
سال 92 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 
سوابق کاری و شغلی:
 
کارشناس آزمایشگاه گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 84
 * (از سال 1384 تا سال 1387 کارشناس آزمایشگاه شیمی گیاهی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
** (از سال 1387 همکاری در راه اندازی هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

مطالب، مقالات ، طرح ها و کتابهای منتشر شده:
1- چاپ مقاله در بیستمین سمینار شیمی آلی ایران با عنوان:
Synthesis and characterization of polyvinyl salicyl aldehyde acetal containing 5-aminosalicylic acid drug
2- همکاری در طرح مقایسه اثر عصاره گیاهAchillea willhelmsii
و مفنامیک اسید در دیسمنوره اولیه دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3- همکاری در طرح تاثیر ترکیبات چای سیاه بر استرس اکسیداتیو، پروفایل چربی و قند خون در رتهای دیابتی نوع یک
4- همکاری در طرح جداسازی و شناسایی ترکیبات موثر بر قلب و عروق از ریزوم های گیاه Cynodon dactylo
 

 
نوشته شده توسط   فرنام نوروزی
ویرایش شده توسط فرنام نوروزی